TIL MEDLEMMENE I IL LØV-HAM

Innkalling til årsmøte i IL Løv-Ham 28.02.2017, Bergen.

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Løv-Ham.

Årsmøtet avholdes den  28.03.2017 klokka 18.00 i Fyllingsdalen Idrettshall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.02.2017 til post@lovhamil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.lovhamil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2016. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret