Til medlemmene i IL Løv-Ham

Innkalling til årsmøte i IL Løv-Ham

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Løv-Ham.

Årsmøtet avholdes den 29.04.2021 klokken 19.00.

Møtet vil bli holdt via stream. Link vil bli lagt ut på Klubbens Facebook side.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.04.2021 til post@lovhamil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside www.lovhamil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. benytt idrettsforbundet sine nettsider www.nif.no

Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret