Styret innkaller herved til årsmøte i IL Løv-Ham.

Årsmøtet avholdes den 19.03.2019 klokken 19.00 i Torgny Segerstedts vei 184, 5143 Fyllingsdalen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.2018 til post@lovhamil.no.

 Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår nettside www.lovhamil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. benytt idrettsforbundet sine nettsider www.nif.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret