Vi er glad for å inngå et samarbeid med Løv-Ham. Vi verdsetter at Løv-Ham ønsker å profilere Røde Kors Førstehjelp på sine fotballdrakter, hjemmeside og i andre kommunikasjonskanaler. Det er viktig for Røde Kors at det setter fokus på førstehjelp. Mange liv kan reddes om flere har kunnskap om førstehjelp sier Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp.

Røde Kors Førstehjelp gir Løv-Ham Fotball en stor førstehjelpskoffert til hvert av fotballagene. Røde Kors Førstehjelp er en leverandør av kurs og utstyr innen førstehjelp, sikkerhet og beredskap. De har Norges største instruktørnettverk bestående av over 100 kvalifiserte førstehjelpsinstruktører i alle landets fylker og selskapet er en betydelig leverandør av kurskonsepter, hjertestartere, medisinsk forbruksmateriell og førstehjelpsutstyr i Norge. Se www.rodekorsforstehjelp for mer informasjon.

Fredrik Andre Aasebø
Administrerende direktør/ Managing Director

Løv-Ham sammarbeider-med-røde-kors