Vi starter opp tirsdag 25. august kl. 17:00 til 18:00 på 7’er banen mellom Fyllingsdalen Videregående Skole og Ortun Skole. Oppmøte kl. 16:45 første gang.Vi starter med en dag i uken. Etter at laget er konstituert kan foreldregruppen bli enige om laget skal ha flere treninger i uken.

TRENINGSTIDER:
Tirsdag: 17:00 – 18:00 på Fyllingsdalen 7 er banen.

Løv-Ham ønsker foreldre, trenere og barn lykke til med oppstarten og  vi ser frem til at Løv-Ham familien vokser ytteligere.

Kontaktinfo: Styreleder Thomas Merkesdal 94 10 10 64, post@lovhamil.

Skriv 1. klassinger 2015