Om klubben

Her finner du info om Løv-Ham

Nyttig informasjon om Løv-Ham, og hvordan vi ønsker å ha det i klubben vår, slik at alle skal ha det bra og trives

Løv-Ham historie
Løv-Ham fotball ble stiftet 29. Desember 1975 og ble en stor klubb i Fyllingsdalen. 1.Januar 2012 ble Løv-Ham fotball og Fyllingen slått sammen og den nye klubben heter som dere vet FK Fyllingsdalen. I 2013 vedtok IL Løv-Ham å starte opp igjen med fotball, og sesongen 2014 startet et nytt eventyr.
Virksomhet

Klubbens formål er å gi et godt tilbud til alle som har lyst å spille fotball, uansett ferdigheter. Når sesongen 2018 startet hadde vi 15 lag påmeldt, derav 4 jentelag og nå blir vi flere.

Aktiviteter
Det legges mer vekt på lek og samhold enn konkurranse. Deretter stiger alvoret langsomt med alderen. Utenom seriekamper er det vanlig at alle lag deltar i to eller flere turneringer.

Klubbens hjemmebane er Fyllingsdalen stadion. Her spilles våre hjemmekamper, og her har de fleste lagene sine treningstider. For at det skal bli nok treningstider må enkelte treninger avvikles på Varden.

Økonomi
Klubbens drift er basert på medlems- og foreldreinnsats i form av lagsverv og styreverv. I det store og hele er det snakk om gratis og frivillig innsats til det beste for ungene. Det er en forutsetning at flest mulig stiller opp for klubben.

Klubben har god orden i økonomien og det vil ikke pt være pålagte dugnader eller salg av fordelsbøker mm fra styrets side. Det er ellers opp til hvert lag om de vil ha egne dugnader, disse inntektene går da direkte inn til lagkonto.

Medlemskontingent (år) 2018 er pr. barn kr.  1500,-, 20% søskenrabatt pr. påfølgende barn.

Hvert lag har sin egen lagkasse/økonomi.

Til foreldrene
Foreldrene er viktige rollemodeller og støttespillere for våre små barn. Klubben henstiller til dere som foreldre om å leve opp til punktene som er nevnt nedenfor. Fotballsporten er fantastisk engasjerende både for spillere og publikum. Det gjelder derfor å vise fornuft – ofte kan foreldres engasjement på godt og vondt, være bestemmende for om spilleren finner seg til rette i miljøet.

  • Møt fram på kampene som barna spiller.
  • Gi oppmuntring til alle spillerne, ikke bare ditt eget barn.
  • Oppmuntre og støtte både i medgang og motgang.
  • Respekter lagleder/treners bruk av spillere.
  • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommerens avgjørelser.
  • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
  • Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner.

Fyllingsdalen stadion

Hjalmar Brantingsvei 9, 5143 Fyllingsdalen

Sosiale media

TELEFON

 95 25 60 76

POST ADRESSE

Løv-Ham fotballklubb
C/O Tor-Erik Eide
5258 Blomsterdalen

Løv-Ham IL

EN KLUBB FOR ALLE

© IL Løv-ham 2018  | Laget av Carol Webdesign