Til medlemmer i IL Løv-Ham

Fyllingsdalen, 12.03.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Løv-Ham

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2019

Årsmøtet avholdes den 19.03.2018 klokka 19.00 i Torgny Segerstedts vei 184.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen saker meldt inn.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent:

Sak 12: Fastsette treningskontingent

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Valgkomiteens instilling og foreta følgende valg:

15.1               Nestleder

15.2               Øvrige styremedlemmer

15.3               To revisorer

15.5               Leder av valgkomiteen

15.6               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Med vennlig hilsen
styret i IL Løv-Ham