IL Løv-Ham er nå en Se & bli sett klubb, som omhandler idrett og alkohol. I dette ligger det at alle som representerer klubben i og for seg på cup, kamper og reiser hvor klubben deltar, ikke skal nyte alkohol i en slik forbindelse. Dette gjelder for alle ledere/trenere og andre som har en ansvarsoppgave for klubben. I tillegg skal ikke foreldre på arrangement som spillere er deltakere på, nyte alkohol i nærheten av spillere.

Se & bli sett prinsippet

Er Norges beste idrettsledere de som kan mest om sporten sin? Ikke nødvendigvis. For barn og unge er ikke idretten bare en arena for sportsaktiviteter og lek, men også en sosial arena hvor de bør møte trygge og forutsigbare omgivelser og voksne som tar ansvar. De beste trenerne er positive rolleforbilder og opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De ser om utøverne trives eller om det er noe som ikke stemmer, og de evner å motivere utøverne til ekstra innsats gjennom tillit og inkludering.

Idrett og alkohol

Gode ledere og trenere vet at de selv blir sett. Derfor tenk- er de nøye over sin egen oppførsel fordi de er rollemodeller med stor påvirkningskraft, og de er helt klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen.

se og bli sett