Løv-Ham har nå hentet inn dommere til klubben for å oppfylle kretsens krav. Klubben har en ambisjon om å styrke dommergruppen ytterligere, og trenger flere til å melde sin interesse.

I starten av 2017 hadde Løv-Ham kun én aktiv dommer. For hver manglende dommer ilegges klubben et gebyr på 3000 kr. Styret valgte da å få inn en dommeransvarlig som kunne ta ansvaret for å få på plass en dommeravtale, samt etablere en dommergruppe. Ambisjonen er at klubben til enhver tid har mellom seks og ti aktive dommere.

 Thomas Gjesdal, en tidligere Løv-Ham-gutt, ble hentet inn fra SK Trane for rollen som dommeransvarlig. Gjesdal dømmer også aktivt i 5. divisjon.

  • Det er utrolig kjekt å komme hjem igjen til Løv-Ham. Den jobben som er gjort med å få klubben opp igjen etter sammenslåingen til FK Fyllingsdalen er imponerende. Det er tydelig at det er mange som har hjertet i denne klubben, og jeg gleder meg til å få bidra til videre utvikling, sier Gjesdal.

 Hovedoppgaven til dommeransvarlig er å følge opp dommerne i klubben og være hovedkontakt for alt som har med dommergjerningen å gjøre i klubben. I tillegg vil Gjesdal være behjelpelig med å skaffe dommer for lagledere og trenere som trenger det. Han er også tilgjengelig til å stille opp for gjennomgang av regler og retningslinjer dersom noen ønsker det.

 

Nylig fikk Løv-Ham sin tredje dommer, Camilla Heien. Hun kom fra Laksevåg og spiller også for damelaget til Løv-Ham. Hun beskriver det å være dommer som både gøy, men også til tider krevende.

  • Å dømme er en fin måte å holde seg i god kontakt med fotballen. Samtidig får du en dypere kjennskap til spillereglene og de ulike skjønnsvurderingene en dommer på gjøre. Som oftest oppfører de fleste seg bra, men av og til er det noen ubehagelige situasjoner. Da er det bare å være tydelig, og samtidig lære av det, sier Heien.

Løv-Ham trenger hjelp med å rekruttere flere dommere. Gjesdal kan stille opp for en 10-minutters orientering i forbindelse med en trening eller kamp. Lagledere, trenere, spillere, foreldre, familie, venner og andre er velkommen som dommer. Ta kontakt for avtale.

Helgen 8. – 10. juni skal kretsen avholde et rekrutteringsdommerkurs på Brann stadion. Er du interessert eller noe du lurer på, ta kontakt med Thomas Gjesdal på e-post thgjesdal@hotmail.com eller mobil 926 52 749.

Du må være fylt eller fylle 15 år i 2018. Vi ønsker både gamle og unge til å dømme.